Monitor Changer

Monitor Changer to program przeznaczony do sterowania podstawowymi ustawieniami monitorów.
Umożliwia on regulację jasności, kontrastu, wejścia oraz włączenie i wyłączenie każdego podłączonego do komputera monitora.

Uwaga! Program znajduje się obecnie w fazie testów i część z jego funkcji może nie działać poprawnie!

Instrukcja:

1. Interface główny:


Poprawnie działający program powinien wyświetlać tyle modułów, ile jest podłączonych monitorów. Dla każdego monitora powinien być wyświetlony aktualny stan jasności i kontrastu, oraz ustawione obecnie wejście.
Jeżeli którykolwiek z tych parametrów nie wyświetla się poprawnie, może to świadczyć o błędzie w działaniu programu.

2. Moduły:


Każdy wykryty monitor posiada własny panel sterowania umożliwiający zmianę jego podstawowych ustawień.

3. Jasność:


Aktualnie ustawiona jasność monitora wyświetlana jest w oknie po lewej stronie od przycisku "Ustaw", okno to służy jedynie do wyświetlania aktualnego stanu i nie może być wykorzystane do wpisywania pożądanej wartości.


Jasność można zmieniać na dwa sposoby:
- używając suwaka, można zmienić jasność w sposób płynny.
- naciskając przycisk "Ustaw", zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać pożądaną wartość jasności.4. Kontrast:


Aktualnie ustawiony kontrast monitora wyświetlany jest w oknie po lewej stronie od przycisku "Ustaw", okno to służy jedynie do wyświetlania aktualnego stanu i nie może być wykorzystane do wpisywania pożądanej wartości.


Kontrast można zmieniać na dwa sposoby:
- używając suwaka, można zmienić kontrast w sposób płynny.
- naciskając przycisk "Ustaw", zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać pożądaną wartość kontrastu.5. Zasilanie:

Kolejna sekcja pozwala na włączenie i wyłączenie wybranego monitora przy wykorzystaniu jednego z dwóch przycisków.6. Wejście:

Ostatnia dostępna sekcja pozwala na zmianę wejścia każdego z monitorów. Aby zmienić wejście należy rozwinąć menu wyboru, a następnie wybrać pożądane wejście.


Uwaga! W menu wyboru wejścia nie są wyświetlane tylko wejścia dostępne dla konkretnego monitora! Są to wartości jednakowe dla każdego monitora. W przypadku wyboru wejścia, które nie jest dostępne dla konkretnego monitora, nie zostanie ono po prostu zmienione. Trwają pracę nad rozwojem tej funkcji, tak aby menu wyboru wyświetlało jedynie wejścia dostępne dla każdego monitora z osobna.


7. Znane błędy:

Program Monitor Changer znajduje się w fazie testów. Z tego powodu czasami występują w nim błędy takie jak:
- brak działania programu na laptopach bez dołączonego drugiego monitora.
- brak działania programu w przypadku podłączenia monitora przez przejściówkę.
- niepełna funkcjonalność lub jej całkowity brak w przypadku starszych monitorów.
- możliwość wpisywania wartości w okna wyświetlające aktualne stany jasności i kontrastu.
- brak dostosowywania w menu wyboru opcji wejść odpowiadających tym oferowanym przez konkretny monitor.


Pobierz:

    Monitor Changer (Beta)

© 2023 Khun.tech - Wszystkie prawa zastrzeżone